พรมมิอ้วยอันโอสถ-สมุนไพรคุณภาพได้หรือไม่

จะมั่นใจในคุณภาพของพรมมิและสมุนไพรอื่นๆ ของอ้วยอันโอสถได้อย่างไร

พรมมิ และสมุนไพรอื่นๆ ของอ้วยอันโอสถ ผลิตด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ได้รับการรับรองมาตราฐานการผลิตกที่ดี  (ASEAN GMP) ระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน

ได้รับรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2011, 2012 และปี 2013 และรางวัล Bai Po Business Aword 2013 by Sasin ทางด้านคุณภาพสูง, การปรับตัวต่อโอกาสและปัญหา

พรมมิอ้วยอัน

อ้วยอันโอสถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่าง low temperatureevaporator และ spray dryer เพื่อสกัดสารเข้มข้นของสมุนไพรและวัดปริมาณสารสำคัญในสมุนไพรด้วย High Performance Liquid Chromatography (HPLC) ซึ่งมีผู้ผลิตสมุนไพรไม่กี่รายที่สามารถทำได้

และยังสามารถวัดค่า Polyscharrides ในเห็ดหลินจือ, Curcumin ในขมิ้นชัน, Andrographolide ในฟ้าทะลายโจร และ Sennoside B ในมะขามแขก

รวมทั้งสามารถวัดปริมาณ Total Phenolic ในยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ปริมาณสารต่อต้านอนุมูลอิสระ ทำให้สามารถคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงสุดเพื่อใช้ผลิตสมุนไพรที่มีคุณภาพสูงด้วย